15 Mar

Parşömen Nedir?

Üzerine genelde yazı yazılmak için özel hazırlanan hayvan derisidir. Parşömen, Bergama’da icat edilmiştir.

Parşömen Bergama’nın bize, insanlığa ettiği bir armağandır. II. Euminos papirüs kağıdını yeteri kadar elde edemeyince, o zamanki çağın bilginlerinden Plinos, hayvan derisini özel şekilde terbiye etme yöntemini buldu. Keçi, yeni doğmuş, ya da henüz doğmamış oğlak ve dana derisinden elde edilen bu gayet inceltilmiş, sepilenmiş, mührelenmiş kuru deriler kağıt gibi kullanıldı. Bergama’nın Eski adı Pergamon’dan dolayı pergamina denilen bu derilerin adı sonradan parşömen oldu.