1 Şub

Termal Nasıl Kullanılır?

Sözlükte “sıcak kaplıca suyu” ve “sıcak kaplıca suyundan yararlandıran kuruluş” anlamlarına gelmektedir. Araştırmalar sonucunda, çeşitli hastalıkların tedavisine iyi geldiği anlaşılan ve iyonlarla yüklü maden sularının karşılığı olarak görürüz termali. Yerin altından 20°C ve üzerinde çıkan, çeşitli gazları, mineralleri, tuzları ve radyoaktif maddeleri içeren yeraltı kaynaklarına termal denir. Kaplıcalar ile karıştırılan termal kavramı, suların özellikleri açısından verilen genel bir isimdir aslında. Maden sularının yeryüzüne çıktığı kaynağın çevresine kurulan tesislere kaplıca denmektedir.
Dikili merada otel olarak kaplıca otel konusunda da fırsatlarımıza ulaşabilir ve kendinize has bir keyfe dokunabilirsiniz.
Termal Sular Nasıl Oluşuyor?
Bazı araştırmacılar çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğünü söylerler. Ayrıca magmaya yakın katmanlarda bazı minarelleri eritmiş durumda bulunan suların buharlaşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü de başka bir yaklaşımdır. Dikili merada olarak ön plana çıkan otelimiz bu konuda güçlü bir termal otel İzmir çözümü sunuyor.
Bu görüşler ışığında termal suların doğadan gelen şifalı bir kaynak olduğuna dair genelleme yapmakta sakınca yoktur. Yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılan kaynakların bilimsel ortaya çıkış özellikleri farklılık gösterebilir.
Termal Tedavinin Amacı – Tıbbın Çözüm Bulamadığı Yerde Termaller!
Termal tedavinin amacı şüphesiz hastalara sağlıklarını tekrar kazandırmaktır. Tıbbi yöntemlerin yanında yardımcı olarak kullanılan ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen tedavilerde:

• Vücut direncini artırmak,
• Hastanın şikayetlerini azaltmak,
• Hastalığın geçme sürecini hızlandırmak,
• Genel durumu daha iyiye götürmek,
• Kalıcı hasarları önlemek yer alır.